Terminaller

El terminali; el bilgisayarlarına verilen genel addır. Bununla birlikte el terminalerinin kullanım amacı bilgi transferidir. Bu bilgilerin transferi el terminalinin teknik alt yapısı ve çalışma şartlarına göre değişkenlik gösterir. Örneğin barkod okutma, karekod okutma veya manuel  klavye kullanılarak bilgi girme yada dokunmatik ekran kullanılarak bilgi girme şeklinde gerçekleşir.Yine el terminallerinin kullanım alanlarına göre ileri düzeyde farklılaşmıştır (soğuk depolarda kulanılan el terminalleri ile sahada kulanılan el terminallerinin hem görsel hem teknik anlamda önemli farklılıklar göstermiştir). El terminallerinde  bilgi transferi online ve ofline olmak üzere  iki yolla gerçekleşir.Özetleyecek olursak el terminaleri, barkod, karekod veya manuel işlem yapılarak bilgi toplama, toplanan bu bilgilerin kayıpsız, hatasız istenen adrese online veya ofline teslim etmeyi sağlayan, kullanılan alanlara ve yazılımlara göre değişkenlik gösteren kullanımı kolay, hızlı el bilgisayarlarıdır.