Etiket Yazıcılar
Satın Alma Rehberi

Doğru barkod etiket yazıcıya sahip olmak için çalıştığımız sektör buna bağlı olarak barkod veya etiketleri kullanacağımız yerler örneğin ürün, ham madde, yarı mamul, veya demirbaşlar, servis takipleri, dolap takipleri vb. çok önemli kırımlımlardır. B kırınımları doğru analiz etmek önemlidir. Ürün veya üretim sirkülasyonu yani hızı ürünlerin bulunduğu fiziki şartlar (sıcaklığı nemli veya ıslak tozlu ortamlar vb.) taşınabilir olması, endüstriyel olması gibi bütün bu kırınımlara bağlı olarak doğru yazıcıya ulaşabiliriz. Bütün bu şartları doğru tespit edebilirsek etiket boyutundan  etiket basma hızına kalitesine  sarf malzeme tüketme hızına ve maliyetine ulaşabiliriz. Bu da firmamıza en az maliyetle en kaliteli ve hızlı  barkod ve etiketlere ulaşmamamızı sağlar. En önemli noktalardan biride servis ve yedek parça tedarikidir.